Sposoby pozyskiwania funduszy na działania dla dzieci

Masz świetny pomysł na działanie skierowane do dzieci i ich rodziców w Twoim środowisku, a brakuje Ci pieniędzy na jego realizację? W tym rozdziale uzyskasz informacje gdzie i jak można pozyskać fundusze na Twoją inicjatywę. Głównym źródłem finansowania działalności bibliotek gminnych są środki budżetu gminy, które niejednokrotnie nie wystarczają do podjęcia nowej aktywności. Z tego powodu bibliotekarze muszą poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania. Zdobywanie funduszy to coś więcej niż zdobywanie pieniędzy, jest to również informacja o działaniach Twojej biblioteki, organizacji, próba przyciągnięcia nowych odbiorców, członków i wzmocnienia Twojej instytucji wśród społeczności lokalnej. Istnieje wiele możliwości zdobywania środków finansowych na różnorodne działania. Rodzaje funduszy:

  • fundusze prywatne – najczęściej przekazywane przez fundacje, które realizują swoje cele poprzez przekazywanie pieniędzy na realizację projektów przez inne organizacje pozarządowe lub instytucje;

  • fundusze rządowe – środki publiczne przekazywane przez ministerstwa i urzędy centralne przede wszystkim w formie otwartych konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i tzw. organizacje kościelne;

  • fundusze samorządowe – środki publiczne przekazywane przez samorządy różnych szczebli, (gmina, powiat, samorząd wojewódzki), w formie otwartych konkursów, ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i tzw. organizacje kościelne;

  • fundusze strukturalne – środki publiczne przekazywane przez wyznaczone instytucje, najczęściej w formie otwartych konkursów; środki te pochodzą z funduszy Unii Europejskiej i realizują cele zapisane w programach operacyjnych;

  • fundusze unijne – środki publiczne przekazywane przez Komisję Europejską lub wyznaczone instytucje na poziomie krajowym;

  • fundusze zagraniczne – środki przekazywane przez zagraniczne fundacje lub zagraniczne rządy bezpośrednio lub poprzez polskie organizacje