1. Sponsoring

Atrakcyjną formą pozyskiwania środków finansowych na swoje działania jest sponsoring. Niewłaściwie uznawany jest on za formę promocji towarów i produktów. Bardziej odpowiednie jest postrzeganie sponsoringu jako formy budowania wizerunku firmy oraz stosunków ze swoimi klientami i całym środowiskiem otaczającym daną firmę. Wspieranie lokalnych działań daje firmie szanse na zwiększenie swojej popularności i co za tym idzie zwiększenie dochodów. Sponsor przekazuje sponsorowanemu fundusze lub wsparcie logistyczne, techniczne itd.. W zamian sponsorowany zamieszcza informacje o sponsorowaniu danego przedsięwzięcia, inicjatywy, działania przez sponsora. Sponsoring daje więc korzyści obu stronom.

Może w Twojej okolicy jest firma, która mogłaby promować się w czasie zajęć dla dzieci i rodziców? Przykłady: firma wydawnicza, sklep dla dzieci.

Jeśli znajdziesz firmę, która byłaby zainteresowana promocją w Twoim środowisku, musisz pamiętać o kilku rzeczach:

 • przedstaw cel swoich działań, to co wypracujesz i osiągniesz dzięki pomocy sponsora,
 • umowa sponsoringu nie została uregulowana w kodeksie cywilnym, to tzw. umowa nienazwana,
 • świadczenia wynikające z umowy obejmują obie strony,
 • w umowie powinny znaleźć się informacje o tym, jakie świadczenia będzie wnosić każda ze stron,
 • warto budować trwałe relacje z przedsiębiorcą – sponsorem,
 • istotne jest informowanie sponsora i przekazywanie mu sprawozdań z przebiegu wykonania umowy,
 • dla sponsora liczą się EFEKTY działań, to co dzięki jego pomocy udało się, (uda się), osiągnąć,
 • należy dbać o dobre imię sponsora.

Więcej o sponsoringu i pozyskiwaniu funduszy, komunikacji z przedsiębiorcami możesz znaleźć w poradniku dla organizacji pozarządowych „Marketing społeczny dla NGO” oraz na stronach ngo.pl i finanse-ngo.pl

2. Zbiórki publiczne

Kolejnym sposobem na pozyskanie środków finansowych na realizację zaplanowanych działań, inicjatyw jest zbiórka publiczna.

Co to jest zbiórka publiczna?
Zbiórka publiczna to wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel, które wymaga pozwolenia właściwego urzędu.

Cel zbiórki
Przede wszystkim cel zbiórki musi być określony przez przeprowadzającego zbiórkę oraz musi być:

 • godny poparcia ze względu na interes publiczny, a więc przede wszystkim cel religijny, państwowy, oświatowy, zdrowotny, kulturalno-społeczny lub społeczno-opiekuńczy,
 • zgodny z prawem,
 • zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu powołanego do przeprowadzenia zbiórki.

W celu uzyskania większej ilości informacji o zbiórkach publicznych odsyłamy do strony ngo.pl oraz strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

3. Rodzice

Pomocy w uzyskaniu środków finansowych na działania skierowane do dzieci i ich rodziców / dziadków / opiekunów możesz właśnie szukać u rodziców dzieci, które w tych zajęciach by uczestniczyły. Rodzice mogą przekazywać darowizny, dokonywać składek, pomagać w poszukiwaniu sponsora, organizować zbiórki publiczne.

Jeśli starasz się stworzyć zajęcia dla dzieci i rodziców, warto zorganizować spotkanie dla rodziców. Możesz na nim zaprezentować swój pomysł, pokazać jakie mogą być efekty tych działań, co zyskają dzieci i co zyskają rodzice, czemu to właśnie Biblioteka jest dobrym miejscem dla rodzin. Może dzięki takiej promocji łatwiej będzie Ci uzyskać wsparcie finansowe od rodziców. Będzie to świetny sposób na zaangażowanie ich do działania.

4. Crowdfunding

Crowdfunding to forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Małe wpłaty tworzą duże sumy. Dzięki Internetowi można łatwo i szybko informować o swoich projektach i tworzyć wokół nich społeczności, co skutkuje pomocą finansową, a także przyczynia się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Więcej informacji na temat Crowdfundingu na stronie ngo.pl