Skąd zdobywać środki na działania dla dzieci?

– przy pozyskiwaniu funduszy, (partnerów lokalnych), przydają się wyniki potrzeb środowiska;
– przy projektach należy napisać iż opisane działania wynikają z dobrze zdiagnozowanych potrzeb środowiska.