Propozycja działań biblioteki dla seniorów – seniorzy dla najmłodszych w bibliotece

Nasz pomysł na obecność seniorów w bibliotekach, to z jednej strony organizacja warsztatów dla samych seniorów, a z drugiej strony spotkań seniorów z małymi dziećmi. Nasze doświadczenia pokazują, że seniorzy bardzo chętnie spędzają czas wspólnie z najmłodszymi.

Opieramy się w niej m.in. na naszym bardzo udanym projekcie „Seniorzy dla najmłodszych”, więcej informacji na stronie:
http://www.frd.org.pl/programy/archiwalne/nowe

W Polsce z roku na rok rośnie liczba seniorów, nasze społeczeństwo starzeje się. Dla wielu osób przejście na emeryturę jest wyzwaniem, ich codzienna rutyna ulega zmianie, rzadziej spotykają się z innymi ludźmi, a często też brakuje im funduszy na aktywne spędzanie nadmiaru wolnego czasu. Seniorzy stają się coraz większą grupą, dla której nie ma bogatej oferty aktywności. Dlatego zachęcamy biblioteki do otwarcia się również i na tę grupę potencjalnych użytkowników.

Co można zaproponować seniorom? Przede wszystkim warto zacząć od spotkania z osobami starszymi i zapytania jakie są ich oczekiwania, potrzeby, możliwości, pasje? Mogą to być warsztaty komputerowe, spotkania z lokalnymi twórcami, kluby książki, kluby zdrowia, warsztaty artystyczne. Zachęcamy również do prowadzenia spotkań seniorów z dziećmi. Podczas takich międzypokoleniowych spotkań dzieci i seniorzy mogą wzajemnie uczyć się od siebie i ciekawie spędzać czas, raz to dzieci będą prowadzącymi / nauczycielami a raz będą to seniorzy. Warto też poszukać inspiracji do prowadzenia zajęć wśród innych bibliotek / domów kultury, które już prowadzą działania na rzecz seniorów. Z naszych doświadczeń wynika, że osoby starsze, mimo początkowych wątpliwości, chętnie włączają się w różnorodne aktywności.

Jakie są korzyści z tego spotkania dla seniorów?

 • aktywne spędzanie czasu
 • otwarcie na innych, poznanie nowych osób, wzmacnianie więzi w społeczności lokalnej
 • nabranie pewności siebie
 • podkreślenie swoich mocnych stron
 • poczucie „bycia potrzebnym”
 • rozwinięcie zainteresowań
 • wiara w sens życia
 • pogłębienie solidarności międzypokoleniowej

Jakie są korzyści z tego spotkania dla biblioteki?

 • poszerzenie oferty biblioteki
 • postrzeganie biblioteki jako miejsca przyjaznego wszystkim
 • pozyskanie nowych użytkowników
 • nowe doświadczenia
 • zwiększenie kompetencji kadry biblioteki

 

Przykłady zrealizowanych pomysłów znajdziesz rozdziale „Dobre praktyki”.