Mały Kolberg to propozycja pracy z dziećmi za pomocą tradycji. Prowadzący, w tym m.in. bibliotekarki, pracowniczki domów kultury przeszkolone zostały do pracy w „terenie”, w swoich miejscowościach. Możliwość działań z dziećmi obejmuje wiedzę o tradycjach regionu, gwarze, tańce, śpiewy, melodie, zabawy, gry, wyliczanki. Warsztaty umożliwiające pracę w projekcie obejmowały pracę z zespołami zajmującymi się muzyką ludową i uczyły zabawy dla dzieci prowadzonej przez zespół muzyczny z regionu; warsztaty praktyczne – śpiewu, tańca, muzykowania – dla dorosłych, prowadzone przez zespół muzyczny; seminarium metodyczne i warsztaty prowadzone przez specjalistów od edukacji małych dzieci i metodyki pracy z nimi. Konieczne były także dwudniowe warsztaty doskonalące, które pogłębiały umiejętności i pomagały w rozwiązaniu trudności pojawiających się w pracy z małymi dziećmi.

Zajęcia „Mały Kolberg” w bibliotekach umożliwiają m.in. zapraszanie do bibliotek „żywych nosicieli tradycji”, czyli seniorów, którzy pamiętają tradycje, przekazy, legendy i opowieści, dają dzieciom żywą łączność z pamięcią o przeszłości i pozwalają na pielęgnację swoich korzeni.

Przykłady zrealizowanych pomysłów znajdziesz rozdziale „Dobre praktyki”.