„Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” czyli propozycje kierowane do bibliotek z PRB w latach 2010-2013, pozwoliły nam przygotować „Poradnik „Inspiracje. Jak pracować z małymi dziećmi”, który zawiera m.in. dobre doświadczenia bibliotek z prowadzenia zajęć dla małych dzieci w swoich bibliotekach, wypowiedzi bibliotekarek i uczestników, jak również opisy konkursy „Dzieci w bibliotece”, prowadzonego w czerwcu 2013 roku.

Zachęcamy do pobrania, zapoznania się i dziękujemy ponownie wszystkim współtwórczyniom pozycji „Poradnik „InspiracjeJak pracować z małymi dziećmi”.