Biblioteka:
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim
ul. Spółdzielcza 8 21-300 Radzyń Podlaski

Prowadzące:
Elżbieta Topyła, Małgorzata Grochowska

Nazwa zajęć:
Uśmiechnięte buzie

Informacje o zajęciach:

Opis grupy: w zajęciach biorą udział dzieci od 1 do 4 lat, które nie są objęte edukacją przedszkolną. Jest to przeważnie grupa 10-15 osobowa, obecnie z przewagą chłopców.

Czas trwania zajęć: dzieci zaczynają zajęcia we wrześniu i kończą w sierpniu roku następnego idąc przeważnie do przedszkola. Klub do którego uczęszczają maluchy nazywa się Klub Biblioteka Malucha i istnieje od 2011 roku. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 10:30 i trwają ok 1 godziny. Na początku września piszemy plan pracy według którego pracujemy przez cały rok i zajęcia Uśmiechnięte buzie pochodziły właśnie z tego planu.

Cele zajęć :

 • przybliżenie maluchom i opiekunom biblioteki,
 • zachęcenie do wypożyczania książek przez dzieci i opiekunów,
 • ukazanie ciekawych form spędzania czasu dzieciom, które nie są objęte edukacją,
 • integracja w grupie,
 • rozpoznawanie uczuć innych osób, zwracając uwagę na wyraz ich twarzy,
 • wyrażanie emocji gestem, ruchem, mimiką,
 • określanie uczuć – radość i smutek.

Opis zajęć:

 • Powitanie uczestników (przyklejenie wizytówek z imionami).
 • Śpiew piosenki na powitanie Witaj … (Metoda Dobrego Startu. Piosenki do rysowania).
 • Zabawa w kółeczku i śpiew przy hymnie klubu Witajcie w naszej bajce (własne nagranie).
 • Czytanie wierszyka Lustro (z Internetu), Moja pierwsza uśmiechnięta książeczka (zbiory biblioteki).
 • Rozmowa na temat emocji na podstawie planszy (Metoda Dobrego Startu. Piosenki do rysowania).
 • Nauka piosenki Uśmiechnięte buzie (Metoda Dobrego Startu. Piosenki do rysowania).
 • Wspólna zabawa z lusterkami i chustą animacyjną.
 • Rysowanie na kaszy mannej uśmiechniętej buzi.
 • Wykonanie prac plastycznych Uśmiechnięte buzie – na papierowym talerzyku z korków, guzików i włóczki.
 • Zakończenie zajęć, dekoracja galerii pracami.

Dzieci uczestniczące w zajęciach przychodzą do nas bardzo nieśmiałe, często jest to ich pierwszy kontakt z tak dużą grupą. Dzięki zajęciom w ciągu trzech miesięcy, można zauważyć zmiany w zachowaniu uczestników zajęć. Są one bardziej otwarte, nawiązują pierwsze przyjaźnie. Potrafią dłużej skupić uwagę i brać udział w krótkich zajęciach. Bardzo chętnie uczestniczą w warsztatach i wykonują prace wspólnie z opiekunami. Rodzice również starają się uczestniczyć w sposób aktywny biorąc udział w zabawach i pracach plastycznych.

Prowadząc klub Biblioteka Malucha, czujemy się jeszcze bardziej spełnione zawodowo. Praca z dziećmi zawsze sprawiała nam satysfakcję, odkryłyśmy nowe możliwości pracy z tak młodym czytelnikiem. Zainteresowanie biblioteką wzrosło, wszystkie te działania przyczyniają się do kształtowania pozytywnego wizerunku biblioteki i jest to jeden z elementów składający się na całokształt naszej pracy.

Wyzwania:

 • stworzenie planu zajęć i dopasowanie go do poziomu uczestników,
 • utworzenie grupy zabawowej,
 • integracja grupy.

Złote rady :

 • stworzenie odpowiedniego klimatu w miejscu spotkań,
 • zajęcia muszą być prowadzone według tego samego szablonu scenariusza,
 • zajęcia prowadzone są w ściśle określonym dniu tygodnia i zawsze o tej samej godzinie.

 

Galeria zdjęć z zajęć: