Biblioteka:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lubrańcu
ul. Mariana Szulca 1, 87-890 Lubraniec

Prowadzący:
Paulina Sobieraj

Nazwa zajęć:
Las przyszedł do nas

Informacja o zajęciach:

Grupa Zabawowa liczy średnio 12 osób w wieku od 2 do 9 lat. Jednak uczestnicy nie przychodzą na zajęcia regularnie, ich liczba ciągle się zmienia. W opisywanych zajęciach udział wzięli: Paulina – lat 7, Marysia – lat 6, Hania – lat 6, Kamil – lat 5, Franek – lat 3, Mateusz – lat 3, Michalinka – lat 5, Nina – lat 5. Czynnie udział brało 3 opiekunów (2 mamy, 1 babcia).

Czas trwania zajęć: 60 minut. Jedno z cyklu 4 spotkań dotyczących tematu jesieni.

Cel zajęć: rozbudzanie zainteresowań zmianami zachodzącymi w przyrodzie, tworzenie sytuacji rozwijających u dzieci różne formy ekspresji.

Opis zajęć:

1. Część wprowadzająca

Powitanie – dzieci siadają w kole, przypominają swoje imiona dzieląc imię na sylaby. Przedstawiają się również opiekunowie, którzy przyszli na spotkanie. Zabawa w rytmie piosenki pt.: „Pan Listopad” – Na każde usłyszane w piosence słowo „liść” dzieci pokazują jak liść spada z drzewa na ziemię.

2. Część zasadnicza

a. Las w bibliotece – Pogadanka z dziećmi na temat lasu jesienią (Jak wtedy wyglądają drzewa? Co można znaleźć w lesie? Itp.). Pokazujemy dzieciom wcześniej przygotowane dwa stoliki, na których rozłożone są dary jesieni – liście, gałązki, szyszki, kawałki kory itp. Na stolikach dodatkowo umieszczamy dynie. Podział na 2 grupy – podajemy dzieciom koszyczek z kasztanami i żołędziami. Grupa, która wybrała kasztany bawi się przy jednym stoliku, przy drugim ta, która wybrała żołędzie. Ślimak – Każde dziecko za pomocą plasteliny i kasztanów wykonuje swojego ślimaka. Kolejnym zadaniem dla dzieci jest stworzenie na stolikach miasteczka dla ślimaków. Korzystając z kredy, pisaków, kredek tworzą własny plan miasteczka ślimaków. Dzieci mogą dowolnie rozstawiać na stole dary jesieni, mogą się nimi wymieniać w grupach. Mamy problem! (sytuacja do rozwiązania) – stoliki stoją od siebie w odległości ok. 0,5 metra. Jak umożliwić ślimakom i innym zwierzątkom przejście z jednego miasteczka do drugiego? (rozwiązaniem jest położenie między stolikami długiego patyka, który połączy dwa stoliki).

b. Pudełka sensoryczne – w miseczkach umieszczamy masę przygotowaną z mąki ziemniaczanej i wody. Dzieci bawią się masą, pozwalamy, by wrzucały do masy kasztany, liście, żołędzie i inne rzeczy, które mogą znaleźć na stolikach.

c. Praca plastyczna – kolorowanie jeża. Dzieci kolorują rysunek jeża. Dodatkowo przyklejają na kolorowankę liście, mech lub inne rzeczy, które mogą znaleźć na stolikach w bibliotece.

d. Gdzie są jabłka? – dzieci szukają ukrytych w bibliotece jabłek. Kiedy owoce zostają już znalezione opiekunowie dzielą je na części i częstują dzieci.

e. Zagadki od Pani Jesieni – W różnych miejscach czytelni zostały ukryte zagadki (5 kolorowych karteczek). Po znalezieniu zagadek opiekunowie czytają ich treść, dzieci odgadują rozwiązanie.

3. Podsumowanie

Siadamy w kole i dziękujemy sobie za wspólną zabawę oklaskami. Ewaluacja – na rysunku przedstawiającym drzewo dzieci umieszczają naklejki listków w odpowiednim kolorze: pomarańczowym – jeśli podobała im się zabawa w lesie; żółtym – jeśli najbardziej podobały im się zabawy masą, czerwonym – jeśli podobały im się proponowane prace plastyczne i zagadki.

Refleksje po przeprowadzonych zajęciach:

Zajęcia pobudzają rozwój dzieci. Nie wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach chodzą do przedszkola. Dzieci poznają się, zawierają nowe znajomości, uczą się pracy w grupie. Coraz częściej na zabawę otwierają się opiekunowie.

Praca z dziećmi daje dużo satysfakcji. Zajęcia wnoszą radość i zabawę do biblioteki, poprzez Grupy Zabawowe pozyskujemy często nowych czytelników.

Wyzwania:

  • Nie wszyscy opiekunowie chcą brać udział w zajęciach. Nie udało namówić się ich do wspólnej pracy przy budowie miasteczek.
  • Pudełka sensoryczne – jedno z dzieci nie pozwoliło grupie na dodanie do masy innych rzeczy, wymusiło, by bawić się dalej czystą masą. Dzieci przystały na to, te które chciały dalej bawiły się masą, inne przeszły do czytelni, w której czekały na nie kolorowanki.
  • Wyzwanie, które zawsze się pojawia na naszych spotkaniach to rozbieżność wiekowa uczestników. Przygotowując się do spotkań zawsze muszę mieć w zanadrzu zabawy, które będę mogła zaproponować małym dzieciom, jak i tym starszym, które też chcą uczestniczyć w spotkaniach.

Złote rady:

  • Bądź elastyczny – nie można trzymać się kurczowo scenariusza, należy obserwować dzieci, nie nalegać, by wszyscy wykonywali dane zadanie wspólnie. Niektóre dzieci będą chciały wziąć udział we wszystkich propozycjach zabawy, inne całe zajęcia spędzą w jednym „kąciku zabawy”, przy jednym zadaniu.
  • Przygotuj dodatkowe zadania dla dzieci – czasem nie zdążymy wszystkiego co zakładaliśmy zrealizować na zajęciach, ale może zdarzyć się tak, że niektóre dzieci szybciej wykonają różne proponowane przez nas zabawy i będą oczekiwały od nas kolejnych.
  • Podkreślaj ważną rolę rodziców we wspólnej zabawie! – dla dzieci to wielka radość, kiedy mogą pochwalić się udziałem ich opiekuna w zajęciach, kiedy ich opiekun uczestniczy czynnie w spotkaniu, pomaga innym dzieciom, przeprowadza jakąś zabawę. To bardzo zbliża do siebie rodzinę, ale i jednoczy całą grupę.

Galeria zdjęć z zajęć: