Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami:

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
ul. Flory 1 m. 8, 00-586 Warszawa
Tel.: + 48 22 881 15 80
mail: frd@frd.org.pl

www.frd.org.pl
www.biblioteczne-dladzieci.blogspot.com