Imię i nazwisko
Monika Piejko

Biblioteka
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk Filia w Świętoniowej, Świętoniowa 229A , 37-200 Przeworsk

Zajęcia 1
Co chcę zmienić w swojej szkole / świetlicy / bibliotece/ wsi?

Plan zajęć:

 • wizja lokalna – spacer po okolicy, robienie zdjęć – „tak jest”, zapisywanie uwag z pomysłami „co tu zmienić, jak to ulepszyć?”, co tu może być, co byśmy chcieli, żeby było? (wykorzystanie miejsc i zasobów lokalnych). Wywiady z użytkownikami danego miejsca (np. szkoły, świetlicy): co tu jest ciekawego? Czego jeszcze potrzebujesz? Co byś zmienił? (wywiady nagrywane – film)
 • plan zmian „Tak będzie”: zrobienie przestrzennego planu (miejscowości, miejsca) z jego ważnymi (wg oceny dzieci) punktami. Dzieci rysują swoje wizje „tak będzie” i rysunki umieszczają na planie
 • Co chcemy zmienić? – dyskusja, negocjacje i podjęcie decyzji przez grupę Co chcemy zmienić w I kolejności? (można wykorzystać technikę DONGOW) Zapisanie decyzji na plakacie.

Sposób realizacji / materiały

 • dzieci idą na spacer po okolicy pytają co można by zmienić ulepszyć;
 • dzieci rysują to co chciałyby, aby było w ich miejscowości;
 • podejmują decyzję, co można by zmienić, wybierają cel;
 • idą do biblioteki;
 • rozmawiają z panią bibliotekarką, proponują wprowadzenie zmian;

Ewaluacja zajęć z dziećmi

Dzieci:

 • poznają najbliższe otoczenie;
 • znają instytucje w najbliższej okolicy;
 • potrafią planować;
 • wspólnie potrafią dokonywać wyboru;
 • wiedzą czym jest biblioteka i po co do niej chodzimy;
 • potrafią wypożyczyć książkę;
 • szanują cudzy własność;
 • poznają pracę bibliotekarza;
 • rozwijają zainteresowania czytelnicze;
 • zauważają potrzebę wprowadzenia zmiany;
 • zachowują się poprawnie w miejscach publicznych;

Zajęcia 2
Działamy-zmieniamy,

Plan zajęć:

 • Przypomnienie o wspólnym wyborze „Co chcemy zmienić w I kolejności” – plakat z poprzedniego zajęcia.
 • Jak ma być? – rysowanie przez dzieci wizji „po zmianie”. Rozmowy, dyskusje, argumentowanie, tworzenie wspólnej wizji.
 • Plan działań: co trzeba zrobić, żeby się tak stało jak chcemy? Kto nam pomoże? Do kogo z tym pójść ile trzeba na to pieniędzy (szacowanie)?
 • Realizacja planu np. wizyta u dyrektora szkoły, wójta, rozmowy z lokalnym przedsiębiorcą, przekonywanie ludzi do pomocy w działaniu, szukanie sprzymierzeńców, lokalne – środowiskowe nagłośnienie sprawy, włączanie innych do działania itp. (wg pomysłów i inwencji dzieci oraz planu, który wczesnej powstał).
 • Dokumentowanie swoich działań przez dzieci (zdjęcia, filmy, szkice, wywiady, historie, rysunki)
 • Relacje z działania – rozmowy w grupie o tym, co udało się zrobić, prezentowanie na forum trudności, dzielenie się sukcesami i porażkami.

Sposób realizacji / materiały:

Dzieci:

 • rozmawiają co zrobić, aby zachęcić mieszkańców do korzystania z biblioteki;
 • zastanawiają się jak można by zmienić bibliotekę, aby była bardziej przyjazna i zachęcała do przyjścia;
 • wykonują rysunki biblioteki;
 • projektują ulotkę, którą mogłyby rozdawać mieszkańcom, aby zachęcić ich do korzystania z biblioteki;
 • zachęcają rodziców i innych znajomych do skorzystania i wypożyczania książek;
 • rozmawiają o trudnościach, jakie napotyka się na drodze do sukcesu;

Ewaluacja zajęć z dziećmi

Dzieci:

 • są twórcze;
 • potrafią zauważać pozytywne cechy;
 • potrafią pracować w zespole;
 • potrafią wybrać metodę, która pozwoli osiągnąć wytyczone cele;
 • potrafią radzić sobie z trudnościami;

Zajęcia 3
Świętujemy!

Plan zajęć:

 • przygotowanie wydarzenia promującego dokonaną (dokonywaną przez dzieci) zmianę w środowisku (rodzice, uczniowie, użytkownicy biblioteki itd.): selekcja materiałów; przygotowanie prezentacji multimedialnej; przygotowanie happeningu promującego
 • przeprowadzenie wydarzenia promującego zmianę / świętującego zmianę / zamykającego projekt

Sposób realizacji / materiały:

Dzieci organizują kiermasz, rozdają przygotowaną przez siebie ulotkę, namawiają do czytania bajek i książek, sprzedają przygotowane przez siebie produkty:

 • proszą o czytanie bajek przez rodziców na zajęciach;
 • nakłaniają do oddawania niepotrzebnych już książek do biblioteki;
 • oglądają wszystkie zdjęcia i filmy z zajęć;

Ewaluacja zajęć z dziećmi:

Dzieci:

 • potrafią cieszyć się z sukcesu;
 • wiedzą, że aby zarobić muszą zapracować;
 • wiedzą, że aby osiągnąć sukces, muszą ciężko pracować;