Od 2010 roku biblioteki proponują bardzo ciekawe zajęcia dla dzieci i rodziców lub opiekunów. Jeśli chcesz…

… zobaczyć, jakie udane pomysły realizują panie bibliotekarki w całej Polsce, które brały udział w naszych szkoleniach w ramach projektów z komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom” w ramach PRB czyli „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” oraz „Dzieci i rodzice w bibliotece”, zajrzyj do zakładki „Dobre praktyki

… zobaczyć prace nagrodzone w konkursie „Dzieci buszują w bibliotece”, który odbył się w listopadzie 2014 roku, zajrzyj do zakładki „Nagrodzone działania bibliotek

… zobaczyć, jak od 2010 roku pracują biblioteki z małymi dziećmi i rodzicami, czyli zapoznać się z pomysłami i refleksjami bibliotek z I i II edycji „Bibliotecznych zajęć dla dzieci i rodziców”- zakładka Poradnik „Inspiracje…”