Powody, dla których warto pracować z dziećmi w bibliotece.

Biblioteki mogą pełnić wiele funkcji. Nas szczególnie interesuje możliwość budowania w bibliotece przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i rozwojowej dla małych dzieci. Liczymy, że taka przestrzeń otworzy się w każdej bibliotece.

Biblioteka jest przyjazną przestrzenią dla dzieci i rodziców, bo pozwala na:

  • tworzenia nowych międzypokoleniowych relacji społecznych
  • zbierania przez dzieci nowych doświadczeń
  • budowania nowych grup lokalnych
  • nawiązywania nowych kontaktów przez rodziców
  • wypróbowywania nowych form zabawy przez rodziców
  • zwiększenie zainteresowania biblioteką wśród rodziców dzieci.

 

Biblioteka jako centrum spotkań

Współczesny świat podlega nieustannym, dynamicznym zmianom, głównie dzięki postępowi technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zmieniają się potrzeby społeczności, a więc konieczna jest również zmiana funkcji pełnionych przez bibliotekę i bibliotekarki oraz bibliotekarzy. W bardzo wielu zmianach wspiera biblioteki ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek – biblioteki należące do tego programu od 2009 roku zmieniają swój obraz i nie pozwalają w swoich społecznościach postrzegać funkcji biblioteki jedynie jako wypożyczalni lub czytelni.

Biblioteka jest miejscem, gdzie możemy się uczyć, pozyskiwać informacje, zgłębiać świat kultury, ale także po prostu spotkać się ze sobą. Rolą bibliotekarza i bibliotekarki staje się więc próba dostosowania propozycji biblioteki do zmieniających się potrzeb oraz wymagań swoich lokalnych społeczności.

Biblioteki dostrzegając te zmiany wprowadzają do swoich ofert coraz bardziej różnorodne propozycje. Aby przygotowanie dopasowanej oferty było możliwe, niezbędna jest rozmowa z użytkownikami i potencjalnymi użytkownikami na temat ich oczekiwań względem biblioteki. W bibliotece można np. skorzystać z komputera / Internetu, można się pouczyć, można przyjść i kreatywnie spędzić czas z dzieckiem, można wziąć udział w warsztatach, można spotkać się z pisarzem / poetą, można pograć w gry edukacyjne i nadal można przeczytać / wypożyczyć książkę. Wspólna analiza potrzeb użytkowników oraz możliwości biblioteki będzie dobrym początkiem pozytywnej współpracy i pogłębiania relacji. Niewątpliwą zaletą biblioteki jako miejsca spotkań użytkowników z tak różnymi potrzebami jest niesamowity potencjał wzajemnego uczenia się od siebie, przekazywania wyznawanych wartości i przekonań, uwspólniania przestrzeni. Szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie brakuje lokalnych centrów, gdzie nie ma rozbudowanej oferty spędzania wolnego czasu, biblioteka może stać się miejscem spotkań lokalnej społeczności. Może być miejscem rozwijania pomysłów, tworzenia inicjatyw, podejmowania wspólnych działań.